+31(0)45-782 05 65 info@mabs40.com

Business Transition

Veranderen in een onstuimige markt

Grote veranderingen komen vaak schoksgewijs maar soms ook heel langzaam, sluipend zelfs. Digitalisering en steeds verdergaande robotica leiden tot veranderingen die tot voor kort niet eens denkbaar waren. De grote hoeveelheid data en de mogelijkheid om die met elkaar te verbinden, geven inzichten die op zijn minst vernieuwend en vaak ook gewoon nieuw zijn. Inzichten die de kijk op uw markt, klanten, leveranciers en producten en/of diensten volledig veranderen. En dat leidt mogelijk tot het besef dat uw organisatie en medewerkers eveneens moeten veranderen.

Gestructureerde aanpak

Het begint met de ontwikkeling van een heldere visie die daarna vertaald wordt in een strategie. De uitvoering van deze strategie moet door de organisatie gedragen worden. Met andere woorden: de huidige mensen, processen en systemen moeten de voorgenomen veranderingen aan kunnen.

Om duidelijkheid te krijgen in de mogelijkheden van de huidige organisatie worden de toekomstige processen en systemen in kaart gebracht. Deze toekomstige situatie wordt vergeleken met de bestaande en hieruit komen verschillen naar voren. De impact en samenhang van de verschillende veranderingen worden bepaald en op elkaar afgestemd in een plan, de roadmap.

Hierna kan het praktische veranderingstraject beginnen. De resultaten van dit traject hebben invloed op de gehele organisatie, maar vaak ook op de klanten en leveranciers. Echter, de business van vandaag mag geen hinder ondervinden van de veranderingen voor morgen. Er wordt verbouwd met de winkel open!

Het team van Mabs4.0 staat klaar om, samen met u en uw medewerkers, u te begeleiden richting uw toekomstige organisatie gedurende dit gehele verandertraject.

R

Optimaal business en IT alignment

R

Gecontroleerde transitie

R

Gezamenlijke aanpak

Heeft u interesse?

Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden, neem contact met ons op.

Contact