+31(0)45-782 05 65 info@mabs40.com

Delivery in Control

Prijs kwaliteit delivery processen

Om de doelstellingen te halen zijn goed ingerichte en ondersteunde processen noodzakelijk. Deze processen moeten optimaal geautomatiseerd zijn. Optimaal betekent in dit geval dat met behulp van goed geïmplementeerde delivery processen daadwerkelijk de doelstellingen worden gehaald tegen de juiste investerings- en exploitatiekosten.

Door de snelle technologische vooruitgang voldoen de traditionele manieren van systeemontwikkeling niet meer. Er zijn inmiddels geavanceerde ontwikkeltools die op bepaalde gebieden enorme productiviteitsverbeteringen mogelijk maken. Systeemontwikkeling wordt vaak via Agile methodieken georganiseerd. Deze nieuwe mogelijkheden bieden kansen, echter vanuit management perspectief is het moeilijk te bepalen wat de prijs/ kwaliteit eisen moeten zijn.

Transparantie in investeringen en exploitatiekosten

Het bouwen van systemen gebeurt meestal in samenwerking met partners die over specifieke kennis, ervaring en middelen beschikken. Het goed verlopen van het bouwproces is dan ook een resultaat van alle partijen die aan die bouw bij gedragen hebben.

Allereerst is het van belang dat de Demand organisatie goed ingericht is. Heeft de organisatie de juiste wensen en worden de wensen van de organisatie goed vertaald in de juiste vragen. Daarna moet na gegaan worden welke oplossing binnen de Architectuur past. Met de functiepunten (FPA) methode wordt vervolgens bepaald wat een oplossing mag kosten en kan Inkoop een partij te zoeken die kan leveren.

De aanbiedende partij wordt uitgenodigd om de oplossing eveneens met functiepunten te onderbouwen. Hierna is het mogelijk om verschillen in prijs te herleiden. Is men het eens over de functionaliteiten, kwaliteit, tijd en prijs dan kan de bouw tegen een vaste prijs uitgevoerd worden. Geen verrassingen achteraf!

Mabs4.0 heeft de kennis en ervaring in huis om klanten perfect bij dit proces te begeleiden: inrichting demand organisatie, architectuur, FPA expertise, inhoudelijke onderhandelingen met leverancier en invullen van de regiefunctie.

R

Inzicht in en control op het ontwikkelproces

R

Inzicht in en control op het exploitatieproces

R

Sturing op prijs en kwaliteit

Heeft u interesse?

Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden, neem contact met ons op.

Contact