+31(0)45-782 05 65 info@mabs40.com

Program & Project Execution

Transitie via projecten en programma’s

Grote innovaties en veranderingen binnen organisaties en bedrijven worden vaak opgepakt als een programma. De basis wordt gevormd door de door het management gedefinieerde strategische bedrijfsdoelstellingen en business cases die in de komende jaren gerealiseerd moeten worden. Voor de realisatie van deze doelstelling(en) wordt een portfolio van projecten vastgesteld en uitgevoerd, waarbij ieder project binnen het eigen domein een innovatie of verandering realiseert en daarmee een bijdrage levert aan de overall bedrijfsdoelstelling

Bedrijfsdoelstellingen en business cases realiseren

Het programma management heeft regelmatig afstemming met de leiding van de onderneming (opdrachtgever, sponsor) waarbij deze op transparante wijze over de voortgang, issues, risico’s en maatregelen geïnformeerd wordt en waarbij besluiten worden genomen. Nieuwe inzichten kunnen mogelijk leiden tot bijstelling van de programmadoelstellingen.

De projecten zorgen voor het opleveren van concrete producten (project deliverables), waarbij er gepland en gestuurd wordt op tijd, budget en resources.

Het team van Mabs4.0 heeft vele jaren ervaring en succes met het leiden van grote programma’s. Met een klein multidisciplinair team zorgen wij ervoor dat het programma vooraf voor iedere betrokkene helder is, dat voor de projectteams duidelijk is wat van hen verwacht wordt, dat de realisatie en implementatie succesvol verlopen en dat het resultaat overgedragen wordt aan de staande organisatie.

R

Ontzorging op het gebied van Programma en Project Executie

R

Beproefde en succesvolle aanpak

R

Volledige transparantie op het gebied van voortgang, resultaten en kosten

Heeft u interesse?

Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden, neem contact met ons op.

Contact