+31(0)45-782 05 65 info@mabs40.com

Leon Beerendonk

Visionary Entrepreneur, Investor, Owner of Heksenberg, Founder & CEO of Mabs4.0, Thinks global & acts local, Creates sustainable winners

Onze visie

Ik ben al meer dan 35 jaar in het consultancywerkveld werkzaam in alle mogelijke functies en ben al meer dan 30 jaar eigenaar van meerdere bedrijven. Onze diensten hebben vooral betrekking op visie & strategieontwikkeling en implementatie van deze visie & strategie, met een sterk en professioneel programma/projectmanagement (van vooral megaprojecten) en de ontwikkeling van maatwerksoftware tegen een vaste prijs met garantie. Waarbij wij het niet schuwen om (eind)verantwoordelijkheid te nemen.

De komende jaren staan in het teken van exponentiële technologische ontwikkelingen en groei. Het is de wereld waarin per definitie “klein wint van groot”. Het is het tijdperk van disruptie. Als de grote strak hiërarchisch georganiseerde organisaties elkaar zelf niet “kannibaliseren” zullen de nieuwe toetreders (challengers) dat doen.

Dit is vooral ook de wereld van de cocreatie, van de kleine slagvaardige, zeer wendbare autonome bedrijven, “well-connected & top-networked”, sterk op diensten en individuele klanten gericht waar de klant bijna onderdeel is van het primaire proces, met focus op de waarde propositie voor die klant, vooral van buiten naar binnen denkend. Ondernemerschap met lef, risico nemen en experimenteren worden steeds belangrijker en resulteren in agile innovation, in een netwerk van smart services en nieuwe fundamenteel veranderende verdienmodellen. Traditioneel gezien worden de systemen, processen en mensen binnen Information Technology (kantoor) en Operation Technology (fabriek) afzonderlijk van elkaar beheerd, gecontroleerd en aangestuurd. Het IoT brengt  hier verandering in. Het versnelt de ontwikkeling waarbij operations systemen direct in het verlengde komen te staan van informatiesystemen en omgekeerd. Digitale technologie verbindt Blue en White Collar workers.

In deze wereld zijn de belangrijkste vier pijlers voor de bedrijfsoplossingen van vandaag en morgen: Technologie (o.a. informatie & communicatie technologie, IoT, cloud), Informatie (o.a. big data, patroonherkenning, algorithms, AI), Social Media en Apps. Er is geen schaarste maar een overvloed aan digitale informatie en ICT mogelijkheden waarmee de basis voor exponentiële groei is gelegd.

Vandaag gaat het primair om ondernemen. Risico’s nemen en experimenteren worden steeds belangrijker en resulteren in agile strategy planning en agile innovation: Business Strategy & Transition Planning, Enterprise (Architecture) Engineering en Enterprise Governance. Kleine teams van materiedeskundigen plus ontwikkelaars plegen continu scrum / agile ontwikkeling en onderhoud op organisatie en systemen om deze te laten aansluiten op een steeds sneller veranderende omgeving. De markt c.q. de business bepaalt de wijze waarop bedrijfsoplossingen en diensten geïmplementeerd, geëxploiteerd en gefactureerd gaan worden.

De nieuwe consultancy boetiek Mabs4.0 vormt het hart van de Heksenberg-Groep. Met mijn 10 top-collega’s, ieder met zijn eigen persoonlijk meesterschap, kennen we een vliegende start en zijn we weer op “oorlogssterkte”. Bij deze omvang van Mabs4.0 houden we het voorlopig. We focussen vooral op de uitvoering van vaste-prijs projecten. Deze projecten kan ik vanuit de Heksenberg-Groep prima voorfinancieren en er, waar nodig, ook garanties voor afgeven. Voor de bemensing van onze projecten maken we maximaal gebruik van “Staffing-on-Demand”.

Ook heb ik ondertussen vanuit de Heksenberg-groep in een aantal start-ups, die hun levensvatbaarheid al hebben bewezen, geïnvesteerd. Binnen de Heksenberg-groep beschikken we nu over een aantal zeer wendbare en slagvaardige sterk dienst en klant georiënteerde “autonomous, well-connected and well-networked  afilliated companies” die elkaar maximaal versterken middels co-creatie. De consultancy expertise van Mabs4.0 fungeert hierbij als smeerolie tussen al deze bedrijven en helpt o.a. deze bedrijven naar een “next level” te brengen.

Daarbij zijn de “affiliated companies / start-ups” ieder voor zich gefocusseerd op een van de belangrijkste vier pijlers voor de bedrijfsoplossingen van vandaag en morgen: Technologie (o.a. informatie & communicatie technologie, IoT, cloud), Informatie (o.a. big data, patroonherkenning, algoritmen, AI), Social Media en Apps.